Disambiguating ‘nombre de’

Let us consider here the disambiguation of ‘nombre de’ which can be according to the cases:

  • a singular masculine noun followed by a preposition: in this case, ‘nombre de’ translates to numaru di (number of)
  • an indefinite pronoun: in this case, French ‘nombre de’ translates to Corsican into bon parechji (many, a great many)

Si tratta quì di a disambiguazioni di ‘nombre de’ chì pò essa siont’è i casi:

  • un nomu maschili singulari suvitatu da una pripusizioni: in ‘ssu casu, ‘nombre de’ si traduci pà numaru di
  • un prunomu indefinitu: in ‘ssu casu, ‘nombre de’ pò essa traduttu in corsu da bon parechji