Ci voli à pinsà à tutti i verbi…

Ci vò à pinsà à tutti i verbi, chì osinnò…

Ùn hè po megliu cusì?